[openbox] 3x3 grid desktop

Marcin Cylke szyderca at gmail.com
Wed Sep 7 09:43:04 EDT 2005


On 9/6/05, si.lence at laposte.net <si.lence at laposte.net> wrote:

> So please, if somebody know how to do it, could you tell it here?

You need to use some kind of netWM compilant pager - like gnome-pager,
or netwmpager (works well). They'll allow you to set the screen as you
like.

Bye

-- 
 "Tylko jedna istota zdołałaby przybrać taki wyraz twarzy jak oni:
 gołąb, który usłyszał, że Lord Nelson zszedł ze swojej kolumny i
 widziano go jak kupował strzelbę kaliber dwanaście i paczkę naboi"


More information about the openbox mailing list